Skip Navigation LinksSākums > Par E-veselību > E-veselības lietošana

E-veselības lietošana


Kā iespējams iedzīvotājiem apskatīt savu medicīnisko informāciju E-veselībā?


1. Interneta pārlūkprogrammā atvērt adresi www.eveseliba.gov.lv.

2. Nospiest pogas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”.

3. Autorizēties portālā www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:

 • internetbankas piekļuves datiem;
 • elektronisko parakstu;
 • personas apliecību (eID).


Kāda informācija iedzīvotājiem pieejama E-veselībā?


Autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, iedzīvotāji šobrīd var:

 • apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
 • norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai;
 • noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai;
 • apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās: e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.


E-veselībā pakāpeniski uzkrāsies
 pacienta medicīniskā informācija:

 • receptes;
 • darbnespējas lapas;
 • nosūtījumi;
 • konsultantu slēdzieni (rezultāti);
 • pacienta veselības pamatdati;
 • vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti;
 • slimnīcu izraksti (epikrīzes)
 • u.c. medicīniskā informācija.