Skip Navigation LinksSākums > Par E-veselību > E-veselības statistika

E-veselības sistēmas lietošanas statistika


2019. gada II ceturksnis
Maijs 
 

Jūnijs 

Jūlijs 


Kopā
2019. gadā              
 Kopā kopš
E-veselības portāla darbības uzsākšanas
E-darbnespējas lapas
         
Atvērtās e-darbnespējas lapas  98 328           
132 744             
80 929 610 537 1 727 428
Noslēgtās e-darbnespējas lapas  78 036  64 404  
59 459             
596 192 1 619 183
E-receptes          
Izrakstītās e-receptes  
1 135 594                      

 1 133 862                
 
1 016 154                         

8 426 892                         
20 461 812
Aptiekā izmantotās e-receptes  979 114
 1 121 052                        
 845 066

7 601 124

                       
18 749 940
Vizuālās diagnotikas dati          
Iesūtītie izmeklējumi  56 424  61 640  40 050  428 306 972 054
Iesūtītie slēdzieni  33 264  64 359  49 480 485 008 1 179 288
Unikālie pacienti  25 480  26 608  16 909 211 734 614 694
Pamatdatu ievade (diagnozes, alerģijas u.c.)          
Izveidotie dokumenti  953  916  818  12 377 47 889
Unikālie pacienti  136  209  118  1 933 10 935
Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana          
 EVAK pieteiktas  6 782  5 041  5 207 34 368 79 704
 EVAK apstiprinātas  6 676  5 066  4 717 33 444 78 184