Skip Navigation LinksSākums > Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

E-veselības sistēmā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu, atvieglotu veselības pakalpojumu sniegšanu, kā arī uzkrātu veselības nozares datus kopš 2016. gada 8. jūlija E-veselības portālā veiktā personu datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Valsts Datu inspekcijā (reģ.nr.003563).

Autorizēšanās E-veselības portālā iespējama tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem:

  • internetbankas piekļuves datiem;
  • elektronisko parakstu;
  • personas apliecību (eID).

Ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Tāpēc pacienta medicīnisko informāciju E-veselības sistēmā drīkst apskatīt tikai pacients un ārstējošie ārsti, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, vai izmantojot informācijas sistēmu, kas pielāgota darbam ar E-veselību.

E-veselības portālā iedzīvotājs var noskaidrot, kurš un kad ir skatījies viņa datus, kā arī noteikt vai liegt pieeju saviem medicīnas datiem. Taču jāņem vērā, ka, liedzot ārstniecības personām pieeju saviem medicīniskajiem datiem, pacientam jāapzinās risks, ko informācijas neesamība var radīt ārstniecības procesam. Ārstu piekļuvi saviem veselības datiem E-veselības portālā var atjaunot jebkurā laikā.

Saskaņā ar Ārstniecības likumu un Pacientu tiesību likumu, fiziskas personas veselības datus ārstniecības personas var izmantot tikai ārstniecībai jeb veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Atbilstoši likumdošanā esošajiem normatīvajiem aktiem Nacionālais veselības dienests E-veselības sistēmā nodrošina apritē esošās informācijas konfidencialitāti, tostarp informācijas nodošanu tikai tām personām, kuras ir pilnvarotas to saņemt un lietot. Nacionālais veselības dienests par sistēmā esošajiem datiem var sniegt informāciju pēc pašas personas pieprasījuma vai trešo personu pieprasījuma, ja to paredz normatīvie akti.

E-veselības sistēmā ikvienai persona ir iespēja pašai aplūkot sistēmā uzkrātos personīgos datus. Tāpat sadaļā “Auditācijas pieraksti” personai pieejama pilnīga informācija par to, kas un kad ir apstrādājis, kā arī aplūkojis sistēmā esošos personas datus.

Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu dati E-veselības sistēmā tiek apstrādāti nelikumīgi, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā, kur tas tiks izvērtēts. Ja iesniegums būs pamatots, nelikumīgā datu apstrāde tiks pārtraukta, savukārt datu apstrādes sistēmas pārzinis var tikt administratīvi sodīts.

Gadījumā, ja konstatējat, ka E-veselības sistēmā Jūsu personas dati ir nepilnīgi, novecojoši, nepatiesi vai pretlikumīgi iegūti, Jums ir tiesības pieprasīt, lai tie tiek papildināti, precizēti vai dzēsti.

E- veselības sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri. Turklāt Pasaules Veselības organizācija (PVO) norādījusi, ka  E-veselības sistēma ir droša un satraukumam par iespējamām problēmām ar datu aizsardzību nav pamata!

Vienlaikus atgādinām, ka  NVD aizsargā sistēmas informācijas un tehniskos resursus, izvērtē un nosaka sistēmas drošības apdraudējumu risku, kā arī atjauno drošu sistēmas darbību, gadījumā, ja radies sistēmas apdraudējums.


Vairāk informācijas: