Skip Navigation LinksSākums > Digitālais Covid-19 sertifikāts

2021. gada 1. jūnijā Latvijas Republikā darbību uzsāka digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.covid19sertifikats.lv. Tā nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi saviem digitālajiem Covid-19 sertifikātiem, kā arī nodrošina iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19. Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem. 
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 


Mobilā lietotne sertifikātu skenēšanai

Mobilā lietotne "Covid19 Verify"

 Lietotni var lejupielādēt:

​​Uzmanību! 

Aicinām izveidoto sertifikātu saglabāt savā viedierīcē vai izdrukāt papīra formātā! Uzrādot sertifikātu, papildus ir jāuzrāda arī sava pase vai personas apliecība.

Vakcinācijas sertifikāts 

Vakcinācijas sertifikāts tiks atzīts par derīgu izmantošanai Latvijas Republikas teritorijā tikai tādā gadījumā, ja pēc Jannsen 1. potes vai Comirnaty (Pfizer)Spikevax (Moderna) 2. potes saņemšanas ir pagājušas vismaz 15 dienas, savukārt Vaxzevria (AstraZeneca) gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.

Savukārt ieceļošanai Latvijas Republikā vakcinācijas sertifikāts būs derīgs tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta Jannsen 1. pote vai Comirnaty (Pfizer)Spikevax (Moderna)Vaxzevria (AstraZeneca) 2. pote un pēc vakcinācijas ir pagājušas vismaz 15 dienas.

Personas, kuras pārslimojušas ar Covid-19, vakcinācijas sertifikātu varēs iegūt, ja 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa ir saņemta viena no divām Covid-19 vakcīnu devām un no vakcinācijas saņemšanas brīža pagājušas 14 dienas, neieskaitot vakcinācijas dienu.

Pārslimošanas sertifikāts 
Pārslimošanas sertifikāts būs izveidojams un tiks atzīts par derīgu tikai gadījumā, ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta derīguma termiņš - 180 dienas).

Laboratorisko analīžu sertifikāts
No 2021. gada 1. augusta sertifikātu par laboratorisko analīžu rezultātu var izveidot tikai gadījumā, ja analīzes ir veiktas par maksu. Uzzināt vairāk.Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).


 
Jautājumi un atbildes par digitālo Covid-19 sertifikātu


Par digitālo  Covid-19 sertifikātu

Kas ir digitālais Covid-19 sertifikāts?
Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem. 
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 

 

Kādā valodā ir digitālais Covid-19 sertifikāts?
Digitālais Covid-19 sertifikāts satur informāciju latviešu un angļu valodā.

 

Kā apskatīt savu sertifikātu?
Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

 

Kā izdrukāt savu sertifikātu?
Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 3. Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
 4. Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.
Digitālā Covid-19 sertifikāta izveide 

Cik ātri mani digitālie sertifikāti ir pieejami www.covid19sertifikats.lv?
Digitālie Covid-19 sertifikāti ir pieejami tīmekļvietnē:   

 • sertifikāts par vakcināciju – 48 h laikā pēc vakcinācijas;   
 • sertifikāts par laboratoriskā testa rezultātu – 2 h laikā pēc rezulāta noskaidrošanas;  
 • sertifikāts par pārslimošanas faktu – sertifikātu var pieprasīt 2 h laikā pēc pozitīva testa rezultāta, bet sertifikāts būs derīgs tikai 11. - 180. dienā pēc pozitīva SARS-CoV-2  rezultāta noteikšanas.

Sertifikātu izveides termiņi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §) Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Kāpēc neizdodas pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv?
Gadījumos, ja neizdodas pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv , iedzīvotājam tīmekļvietnei jāpieslēdzas, izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, viedierīci vai autentificēšanās variantu.

 

Kā rīkoties, ja mans digitālais sertifikāts nav pieejams?
Ja iedzīvotājs ir veicis pilnu vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts nav pieejams tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, nepieciešams pieslēgties E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv un pārbaudīt, vai informācija par veikto vakcināciju ir redzama sadaļas “Vakcinācijas dati” apakšsadaļā “Vakcinācijas fakti” (atlasot noteiktu laika periodu kalendārā). 

Ja informācija par veikto vakcināciju E-veselības portālā:  

 • ir redzama – par neesošo digitālo Covid-19 sertifikātu ir jāinformē Nacionālais veselības dienests, zvanot pa tālruni 8989 vai rakstot e-pastu uz  covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv. 
 • nav redzama – aicinām sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā tika veikta vakcinācija pret Covid-19, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos vakcinācijas datus.   

Informācijas pārbaudi E-veselības portālā ir nepieciešams veikt, jo dati vakcinācijas sertifikāta izveidei tiek saņemti no E-veselības sistēmas. Datu ievadi E-veselības sistēmā veic vakcinācijas veicējs. Informācija par laboratorijas testa rezultātu un pārslimošanas faktu tiek saņemta no laboratorijām.

Savukārt, ja nav pieejams sertifikāts par veiktā laboratoriskā testa rezultātu vai sertifikāts par Covid-19 pārslimošanu (pārslimošanai ir jābūt apstiprinātai laboratoriski), iedzīvotājam ieteicams sazināties ar konkrēto laboratoriju un pārliecināties, ka laboratorija ir veikusi datu ievadi valsts E-veselības sistēmā.

 

Kā digitālo sertifikātu var saņemt cilvēks, kurš nelieto internetu?
Ja iedzīvotājs nelieto internetu vai nevar pieslēgties sertifikātu tīmekļvietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, savu digitālo Covid-19 sertifikātu no 15. jūnija var pieteikt un saņemt kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem

 

Kā rīkoties, ja digitālais sertifikāts ir izveidots, bet tiek manīts uzvārds?
Pēc uzvārda maiņas Nacionālais veselības dienests no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) informāciju saņem divu nedēļu laikā. Pēc divām nedēļām iedzīvotājam ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, jāizdzēš esošais sertifikāts un jāpieslēdzas atkārtoti, lai izveidotu sertifikātu ar jauno uzvārdu. Ja jaunais sertifikāts vēl nav izveidots, bet ir nepieciešamība izmantot esošo sertifikātu ar veco uzvārdu, papildus savam sertifikātam līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu.

 

Kā saņemt digitālo sertifikātu, ja pārslimots Covid-19?
Digitālo sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu iespējams izveidot, ja pārslimošanas fakts ir noteikts laboratorijā. Ja pārslimošanas fakts nav noteikts laboratoriski, tad sertifikātu izveidot nav iespējams.

 

Kā saņemt digitālo sertifikātu, ja esmu vakcinējies ārvalstīs?
Digitālo Covid-19 sertifikātu par Eiropas Savienības dalībvalstī veikto vakcināciju iespējams saņemt tajā valstī, kurā veikta vakcinācija. Šāds sertifikāts ir uzrādāms un noskenējams Latvijas Republikā (ja valsts, kurā izsniegts sertifikāts, ir pievienojusies Eiropas Savienības digitālajai vārtejai).

Savukārt, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas Savienības un iedzīvotājs vēlas izveidot digitālo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, veiktās vakcinācijas fakts ir jāreģistrē Latvijas Republikas portālā E-veselība, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Vairāk informācijas par vakcinācijas fakta reģistrēšanu aicinām skatīties sadaļā „Sertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas Savienības”.


Digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana

Kā apliecināt, ka tas ir mans sertifikāts?
Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.

Lai noskaidrotu, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, jānoskēnē sertifikāta QR kods, izmantojot covid19sertifikats.lv tīmekļvietnē piedāvāto iespēju „Vertificēt sertifikātus”, vai arī izmantojot mobilo lietotni "Covid19Verify". QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Uzrādot sertifikātu, papildus ir jāuzrāda arī sava pase vai personas apliecība!

 

Vai sertifikātu izmanto Latvijas teritorijā?
Digitālo Covid-19 sertifikātu var izmantot Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai, ja rodas tāda nepieciešamība vai valstī tiek noteikti atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19.

 

Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs citā ES valstī?
Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī.

To nodrošina integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiek veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.

Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām ES dalībvalstīm, kuras ir pievienojušās vienotajai vārtejai. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.  

Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja dzimšanas datumu u.c.).

Informācija par katras Eiropas Savienības dalībvalsts prasībām saistībā ar Covid-19 un ieceļošanu, uzturēšanos konkrētajā valstī, ir pieejama tīmekļvietnē https://reopen.europa.eu/en

 

Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs ārpus ES?
Digitālais Covid-19 sertifikāts ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Savienības rekomendācijām. Sertifikātā ietverto QR kodu ir iespējams nolasīt ar jebkuru QR koda nolasīšanas aplikāciju. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.

 

Vai Latvijā atpazīs citā ES valstī izsniegtu sertifikātu?
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiks verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā būs ietverts QR kods, tas tiks noskenēts un verificēts.