Skip Navigation LinksSākums > Pārrobežu E-veselības pakalpojumi

E-receptes izmantošana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

No 2024. gada 4. marta Latvijā izrakstītas e-receptes zāles varēs iegādāties, atrodoties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā. Pārrobežu e-recepšu datu apmaiņu nodrošina, izmantojot Eiropas pamatpakalpojuma platformu. Sākumā pārrobežu e-receptes datu apmaiņu ar Latviju uzsāks Igaunija, Čehija, Polija, Spānija, Lietuva un Portugāle, savukārt citas valstis pievienosies pakāpeniski. Valstu saraksts būs pieejams šajā sadaļā un NVD tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv.

Valstu saraksts, ar kurām Latvijai notiek e-receptes pārrobežu datu apmaiņa

Pārrobežu e-receptes datu apmaiņa, izmantojot Eiropas pamatpakalpojumu platformu, nodrošina Latvijas iedzīvotājiem iespēju saņemt izrakstītās e-receptes zāles citā ES dalībvalstī. Vienlaikus šī kārtība darbojas arī pretējā virzienā ar ES dalībvalstīm, kuras nodrošinās pārrobežu e-recepšu datu apmaiņu. Sākotnēji savā valstī izrakstītās e-receptes zāles Latvijas aptiekās varēs iegādāties Igaunijas, Čehijas, Polijas, Spānijas, Lietuvas un Portugāles iedzīvotāji. Valstis sarakstam pievienosies pakāpeniski.


Kas ir jāņem vērā?

  • Ierodoties aptiekā, ir jāinformē, ka esat Latvijas iedzīvotājs un vēlaties iegādāties izrakstītas e-receptes zāles, kas tika izrakstītas Latvijā. Aptiekā jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte) farmaceitam vai farmaceita asistentam. 
  • Citās dalībvalstīs ir iespējams iegādāties daļu no receptē izrakstītā daudzuma, piemēram, 2 no 6 izrakstītajiem ārējiem iepakojumiem (kastītes) vai iekšējiem iepakojumiem (blisteri). Atlikušo daudzumu varēs saņemt Latvijā vai citā dalībvalstī (nosacījums attiecas tikai uz tām dalībvalstīm, kuras atbalsta šādu zāļu dalītas iegādes iespēju). Dalītās e-receptes zāļu iegādes iespējas nenodrošina visas valstis.

  • Citā dalībvalstī nevarēs iegādāties Latvijā izrakstītās e-receptes zāles, ja tās satur psihotropās vai narkotiskās vielas. Nevarēs iegādāties arī tās zāles, kas e-receptē norādītas brīvā teksta formā (piemēram, zāles, kuras aptiekas izgatavo pēc pasūtījuma u.c.).

Kompensējamo zāļu saņemšana citā dalībvalstī

Ja Jums ir Latvijā izrakstītas e-receptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai, par saņemtajām zālēm citā Dalībvalstī būs jāmaksā no saviem personīgajiem līdzekļiem. Iegādājoties zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte. 

Atgriežoties Latvijā, iedzīvotājs var vērsties NVD, lai pieprasītu izdevumu atmaksu atbilstoši Latvijā spēkā esošiem zāļu kompensācijas nosacījumiem.Kā citā ES dalībvalstī iegādāties bērnam izrakstītās e-receptes zāles?

Dalībvalstīs, kurās tas tiek atļauts, autorizēta trešā puse drīkst rīkoties pacienta vietā, turklāt trešās puses tiesības rīkoties pacienta vārdā uztur pacienta piederības valsts (Valsts A) un ārstēšanas valsts (Valsts B) to nepārbauda. Šādā gadījumā vienlaikus ar pacienta identificēšanas datiem nepieciešams iesniegt arī autorizētas trešās puses identifikācijas datus. Autorizēta trešā puse Latvijas pacientiem var būt:

  • ·nepilngadīga bērna (pacienta) vecāks (parent);
  • pacienta aizbildnis (guardian);
  • pacienta aizgādnis (trustee);
  • persona, kurai pacients ir deleģējis tiesības veikt darbības pacienta vietā E-veselībā noteiktajā kārtībā (mandate).Informatīvie materiāli:


 


Veselības datu pieejamība citās ES dalībvalstīs

Vienlaikus no 2024. gada 4. marta tiks uzsākta pārrobežu iedzīvotāju veselības pamatdatu datu apmaiņu  ar noteiktām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - Portugāli, Igauniju, Spāniju un Franciju , ar kurām tiks nodrošināta šo datu apmaiņa, izmantojot Eiropas pamatpakalpojuma platformu. Tiks nodrošināta pašlaik šādu iedzīvotāju veselības pamatdatu nodošana citām dalībvalstīm: noteiktās diagnozes; ķirurģiskā iejaukšanās, ja tā ir notikusi pēdējo sešu mēnešu laikā. Tādējādi, Latvijas iedzīvotājam saņemot medicīnisko palīdzību citā dalībvalstī, nepieciešamības gadījumā ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas varēs apskatīt pacienta veselības pamatdatus.

Valstu saraksts, ar kurām Latvijai notiek veselības pamatdatu pārrobežu datu apmaiņa

Ieviešot pārrobežu iedzīvotāju veselības pamatdatu datu apmaiņu starp dalībvalstīm, tiks uzlabota veselības datu pieejamība, ārstniecības kvalitāte un datos balstīto lēmumu pieņemšana. Jaunā kārtība darbosies arī pretējā virzienā - ja iedzīvotājs no citas dalībvalsts atbrauks uz Latviju, piemēram, tūrisma brauciena vai komandējuma laikā, ārstniecības personas Latvijas ārstniecības iestādē nepieciešamības gadījumā varēs E-veselībā apskatīt ārzemju pacienta medicīnisko informāciju.Informatīvie materiāli:

Pārrobežu direktīva