Skip Navigation LinksSākums > E-veselības jaunumi

No 2024. gada 1. janvāra E-veselības sistēmā tiks ieviesti dažādi jaunumi un izmaiņas. Aktuālā informācija par plānoto jaunumu un izmaiņu ieviešanu tiek publicēta šajā E-veselības portāla sadaļā. Ja Jums ir jautājumi par autentifikāciju, vakcinācijas datiem vai citiem E-veselības pakalpojumiem, Jūs varat vērsties E-veselības lietotāju Atbalsta dienestā – tālr. iedzīvotājiem: 67 803 300, veselības nozares profesionāļiem: 67 803 301, e-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv (darba laiks: darba dienās plkst. 8:00 – 20:00).


Autentifikācijas izmaiņas E-veselībā

Lai stiprinātu E-veselības sistēmas drošību, no 2024. gada 1. janvāra plānotas identifikācijas jeb pieslēgšanās izmaiņas E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv:

Iedzīvotājiem pieslēgšanās E-veselības sistēmai būs iespējama ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”. 

Ja iedzīvotājs šobrīd vēl neizmanto kādu no  kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, ieteicams savlaicīgi ieplānot sev ērtākā līdzekļa uzstādīšanu viedierīcē vai eID noformēšanu, kā arī nepieciešamo lietošanas prasmju apgūšanu. Vairāk informācijas par identifikācijas līdzekļu noformēšanu un izmantošanu var uzzināt preses relīzē.

Savukārt veselības aprūpes profesionāļiem pieslēgšanās E-veselības sistēmai būs iespējam tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni “eParaksts mobile” vai personas apliecību (eID karti).

Informatīvie materiāli:Vakcinācijas datu ievade E-veselībā

Lai nodrošinātu vakcinācijas datu uzkrāšanos vienuviet valsts sistēmā un pieejamību gan iedzīvotājiem, gan veselības nozares profesionāļiem, plānots, ka no 2024. gada 1. janvāra visus datus par veikto vakcināciju ārstniecības iestādēm ir obligāti jāievada E-veselības sistēmā. Iedzīvotāji ar informāciju par savu vakcināciju varēs iepazīties, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv.

Ārstniecības iestādēm ir jāievada dati gan par veikto valsts apmaksāto vakcināciju, gan maksas vakcināciju. Vēsturisku vakcinācijas datu ievade E-veselībā, t.i. informācijas par veikto vakcināciju pirms 2024. gada 1. janvāra, ārstniecības iestādēm ir brīvprātīga.

Tāpat kā līdz šim, ja iedzīvotājs vēlēsies noskaidrot informāciju par nepieciešamo vakcināciju vai revakcināciju, viņš varēs sazināties ar savu ģimenes ārsta praksi, kas plāno un organizē pacientu vakcināciju, un, kurā ir pieejama informācija par saņemtajām potēm. Ja iedzīvotājs vēlēsies pats apskatīt informāciju par veikto vakcināciju, tad to varēs izdarīt, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv.

Ja informācija par vakcināciju, kas ir veikta no 2024. gada 1. janvāra, nebūs pieejama E-veselībā, iedzīvotājiem sākotnēji jāsazinās ar iestādi, kas veikusi vakcināciju, lai pārliecinātos, ka informācija ir ievadīta sistēmā. Savukārt, ja informācija nav pieejama kādu citu iemeslu dēļ, iedzīvotājiem jāsazinās ar E-veselības lietotāju Atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni 67 803 300 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Informatīvie materiāli:E-receptes izmantošana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

No 2024. gada 4. marta Latvijā izrakstītas e-receptes zāles varēs iegādāties, atrodoties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā. Pārrobežu e-recepšu datu apmaiņu nodrošina, izmantojot Eiropas pamatpakalpojuma platformu. Sākumā pārrobežu e-receptes datu apmaiņu ar Latviju uzsāks Igaunija, Čehija, Polija, Spānija, Lietuva un Portugāle, savukārt citas valstis pievienosies pakāpeniski. Valstu saraksts būs pieejams šajā sadaļā un NVD tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv.

Pārrobežu e-receptes datu apmaiņa, izmantojot Eiropas pamatpakalpojumu platformu, nodrošina Latvijas iedzīvotājiem iespēju saņemt izrakstītās e-receptes zāles citā ES dalībvalstī. Vienlaikus šī kārtība darbojas arī pretējā virzienā ar ES dalībvalstīm, kuras nodrošinās pārrobežu e-recepšu datu apmaiņu. Sākotnēji savā valstī izrakstītās e-receptes zāles Latvijas aptiekās varēs iegādāties Igaunijas, Čehijas, Polijas, Spānijas, Lietuvas un Portugāles iedzīvotāji. Valstis sarakstam pievienosies pakāpeniski.


Kas ir jāņem vērā?

  • Ierodoties aptiekā, ir jāinformē, ka esat Latvijas iedzīvotājs un vēlaties iegādāties izrakstītas e-receptes zāles, kas tika izrakstītas Latvijā. Aptiekā jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte) farmaceitam vai farmaceita asistentam. 
  • Citās dalībvalstīs ir iespējams iegādāties daļu no receptē izrakstītā daudzuma, piemēram, 2 no 6 izrakstītajiem ārējiem iepakojumiem (kastītes) vai iekšējiem iepakojumiem (blisteri). Atlikušo daudzumu varēs saņemt Latvijā vai citā dalībvalstī (nosacījums attiecas tikai uz tām dalībvalstīm, kuras atbalsta šādu zāļu dalītas iegādes iespēju). Dalītās e-receptes zāļu iegādes iespējas nenodrošina visas valstis.
  • Citā dalībvalstī nevarēs iegādāties Latvijā izrakstītās e-receptes zāles, ja tās satur psihotropās vai narkotiskās vielas. Nevarēs iegādāties arī tās zāles, kas e-receptē norādītas brīvā teksta formā (piemēram, zāles, kuras aptiekas izgatavo pēc pasūtījuma u.c.).


Kompensējamo zāļu saņemšana citā dalībvalstī

Ja Jums ir Latvijā izrakstītas e-receptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai, par saņemtajām zālēm citā Dalībvalstī būs jāmaksā no saviem personīgajiem līdzekļiem. Iegādājoties zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte.

Atgriežoties Latvijā, iedzīvotājs var vērsties NVD, lai pieprasītu izdevumu atmaksu atbilstoši Latvijā spēkā esošiem zāļu kompensācijas nosacījumiem.Kā citā ES dalībvalstī iegādāties bērnam izrakstītās e-receptes zāles?

Dalībvalstīs, kurās tas tiek atļauts, autorizēta trešā puse drīkst rīkoties pacienta vietā, turklāt trešās puses tiesības rīkoties pacienta vārdā uztur pacienta piederības valsts (Valsts A) un ārstēšanas valsts (Valsts B) to nepārbauda. Šādā gadījumā vienlaikus ar pacienta identificēšanas datiem nepieciešams iesniegt arī autorizētas trešās puses identifikācijas datus. Autorizēta trešā puse Latvijas pacientiem var būt:

  • ·nepilngadīga bērna (pacienta) vecāks (parent);
  • pacienta aizbildnis (guardian);
  • pacienta aizgādnis (trustee);
  • persona, kurai pacients ir deleģējis tiesības veikt darbības pacienta vietā E-veselībā noteiktajā kārtībā (mandate).

 

Informatīvie materiāli:Veselības datu pieejamība citās ES dalībvalstīs

Vienlaikus no 2024. gada 4. marta tiks uzsākta pārrobežu iedzīvotāju veselības pamatdatu datu apmaiņu  ar noteiktām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - Portugāli, Igauniju, Spāniju un Franciju , ar kurām tiks nodrošināta šo datu apmaiņa, izmantojot Eiropas pamatpakalpojuma platformu. Tiks nodrošināta pašlaik šādu iedzīvotāju veselības pamatdatu nodošana citām dalībvalstīm: noteiktās diagnozes; ķirurģiskā iejaukšanās, ja tā ir notikusi pēdējo sešu mēnešu laikā. Tādējādi, Latvijas iedzīvotājam saņemot medicīnisko palīdzību citā dalībvalstī, nepieciešamības gadījumā ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas varēs apskatīt pacienta veselības pamatdatus.

Ieviešot pārrobežu iedzīvotāju veselības pamatdatu datu apmaiņu starp dalībvalstīm, tiks uzlabota veselības datu pieejamība, ārstniecības kvalitāte un datos balstīto lēmumu pieņemšana. Jaunā kārtība darbosies arī pretējā virzienā - ja iedzīvotājs no citas dalībvalsts atbrauks uz Latviju, piemēram, tūrisma brauciena vai komandējuma laikā, ārstniecības personas Latvijas ārstniecības iestādē nepieciešamības gadījumā varēs E-veselībā apskatīt ārzemju pacienta medicīnisko informāciju.


Vairāk informācijas un valstis, uz kurām attiecas jaunā kārtība, Jūs varat uzzināt tīmekļvietnes sadaļā "Pārrobežu E-veselības pakalpojumi".


Informatīvie materiāli:

Pārrobežu direktīva