Skip Navigation LinksSākums > E-veselības projekti > E-veselības III kārtas projekti > Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju

Valsts budžeta finansēts projekts "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju".

Pasākumu realizācija plānota, ievērojot ieteikumus par iepriekšējiem E-veselības attīstības posmiem (t. sk. lietotāju, sadarbības partneru, trešo pušu izstrādātāju). Projekts tiks īstenots projektu programmā, apvienojot šī projekta un otra 3. kārtas projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" pārvaldības aktivitātes. No abiem 3. kārtas projektiem šis projekts ir noteikts par programmas vadošo projektu. Projekts paredz pilnveidot publiskās pārvaldes E-veselības platformas ietvaros 18 procesus un publicēt 10 atvērtās datu kopas.Projekta īstenotājs: 
Nacionālais veselības dienests.

Projekta partneri:
 Veselības ministrija (VM), Zāļu valsts aģentūra (ZVA), Veselības inspekcija (VI), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (VTMEC).


Projekta norises laiks:
 projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.


Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms:
 ir 2 milj. eiro, ko pilnībā veido valsts budžeta finansējums.Projekta virsmērķis:
 nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, operatīvāku un efektīvāku finanšu informācijas un informācijas par pakalpojumiem pārvaldību veselības aprūpes nozarē valsts un iestāžu līmenī, lai pieņemtu pamatotus un nozarei stratēģiski un taktiski svarīgus lēmumus.


Projekta mērķi:

1. Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes veicināšana, nodrošinot:

 • pilnveidotu informācijas komunikāciju tehnoloģiju atbalstu ambulatoro procesu veikšanai;
 • iespēju saņemt attālinātu ārsta konsultāciju (ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis), ņemot vērā pacienta slimības vēsturi un citu medicīnisko informāciju;
 • mazāk atkārtotus pacientu izmeklējumus un padarot dažādu iestāžu veiktos ārstniecības izmeklējumus salīdzināmus;
 • neatliekamās palīdzības sniegšanā operatīvu kritiski nepieciešamo pacienta datu saņemšanu;
 • iespēju ārstniecības personai piekļūt plašākai informācijai par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • recepšu izrakstīšanā informāciju par mijiedarbību un kontrindikācijām. 

2. Administratīvā sloga mazināšana, nodrošinot:

 • vienotu valsts atmaksāto veselības pakalpojumu rindu un pacientu reģistrāciju; 
 • elektronizētu medicīniskā nāves cēloņa reģistrāciju.

3. Veselības nozares pārvaldības un uzraudzības uzlabošana, nodrošinot:

 • uzlabotu medicīnisko dokumentu pārvaldību;
 • papildu iespēju pacientam un ārstam apliecināt savu identitāti, izmantojot drošu elektronisku identifikācijas līdzekli.

4. Publiskās pārvaldes efektivitātes veicināšana, nodrošinot:

 • paātrinātu ziņošanas procesu par infekcijas slimībām;

 • elektronizētu apziņošanas mehānismu starp ārstniecības personām, farmaceitiem un pacientiem (paplašinot jau šobrīd pieejamo apziņošanas mehānismu). 
Projektā paredzētas šādas darbības:

1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana;

2. programmatūras izstrādes iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

3. programmatūras dokumentācijas izstrāde;

4. kvalitātes uzraudzības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

5. kvalitātes kontrole;

6. sistēmas izstrāde;

7. programmatūras drošības un veiktspējas audita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

8. sistēmas drošības un veiktspējas audits;

9. E-veselības platformas darbināšanai nepieciešamā specifiska tehniskā infrastruktūras iegāde;

10. publicitāte.Projekta statuss:

 • Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem – VID, ZVA, VI, SPKC un VM.
 • Izstrādāta iepirkuma dokumentācija iepirkumam “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros”.
 • 2020. gada 3. oktobrī izsludināts atklāts iepirkuma konkurss “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros” (VM NVD 2019/41 ERAF), kura ietvaros paredzēta uz lietotāju orientētu informācijas sistēmu nākotnes arhitektūras, PPS izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” un “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” ietvaros un citi saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu “Tehniskā specifikācija” definētie darba uzdevumi. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 22. janvārīm.
 • 2020. gada 18. decembrī norisinājās Projekta uzraudzības padomes sēde.
 • Laika posmā no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 12. jūnijam sagatavošanās un dalībnieku reģistrācija Digitālās veselibas hakatonam.
 • No 2021.gada 11.jūnija līdz 2021.gada 13.jūnijam norisinājās Digitālās veselības hakatons,  Hakatona ietvaros tika apkopotas gala lietotāju vajadzības, kuras paredzēts ņemt vērā programmatūras izstrādes procesā.