Skip Navigation LinksSākums > Informatīvi raksti > Veselības veicināšana > Ķermeņa masas indekss

Ķermeņa masas indekss

Epidemioloģiskajos pētījumos un skrīningā ievērojami lētāka un mazāk sarežģīta, bet pietiekami informatīva ir antropometrisko rādītāju (auguma garums, ķermeņa svars, vidukļa un gurnu apkārtmērs) izmantošana.

Visbiežāk lietotā metode lieka ķermeņa svara noteikšanai ir ķermeņa masas indekss (ĶMI), kura novērtēšanai izmanto PVO 1995. gada klasifikāciju četrās kategorijās (1.tab.). Izmantojot ĶMI, tiek noteikta ķermeņa svara un auguma garuma proporcija. ĶMI aprēķināšanas formula: ĶMI = svars (kg) : augums (m)2

Piemēram: Cilvēka ķermeņa svars ir 65 kg un auguma garums 1,65 metri, tad aprēķina sekojoši: 65 kg : 1,65x1,65 = 65 : 2,7225 = 23,875 (iegūtais indekss atbilst normālai ķermeņa masai).


Tātad, atbilstoši aprēķinātajam indeksam, var noteikt vai ir nepietiekama ķermeņa masa, normāla ķermeņa masa, lieka ķermeņa masa, aptaukošanās.

ĶMI (kg/m2)

Nepietiekama ķermeņa masa

ĶMI < 18,5

Normāla ķermeņa masa

ĶMI = 18,5 – 24,99

Lieka ķermeņa masa

ĶMI = 25 – 29,99

Aptaukošanās

ĶMI > 30

 
Svarīgi!
Bērnu ĶMI noteikšanai neizmanto pieaugušo ĶMI kategoriju robežlielumus. Bērniem (5-19 gadi) ķermeņa masas indeksu aprēķina izmantojot to pašu formulu, bet jāizmanto citas klasifikācijas skalas, kas izstrādātas atbilstoši bērna dzimumam un vecumam (pilni gadi un mēneši). Galvenokārt tiek izmantotas PVO piedāvātās klasifikācijas metodikas: SD scores metode, percentiļu metode (PVO izstrādātā metodika).

Informāciju sagatavoja Slimību profilakses un kontroles centrs.


Aprēķins

* - obligāti aizpildāmais lauks
* - obligāti aizpildāmais lauks