Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Kā deleģēt citu cilvēku piekļūt Jūsu veselības datiem E-veselības portālā?

23.03.2018.
E-veselības portālā Jūs varat deleģēt citu cilvēku (piemēram, savu pilngadīgo bērnu, citu radinieku, draugu vai kaimiņu u.c.) pilnībā vai daļēji aplūkot Jūsu medicīniskos dokumentus E-veselības portālā.

Deleģēt citu cilvēku apskatīt savus medicīnas  datus Jūs varat, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv - sadaļā “Tiesību deleģējumi”, klikšķinot uz izvēlnes “Pievienot jaunu deleģējumu” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju par  personu, kuru deleģējat.

Ja cilvēks (piemēram, seniors) nelieto internetu, viņam ir iespēja deleģēt citu cilvēku piekļuvei viņa informācijai, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā (NVD) – klātienē vai pa pastu. 

Vēršoties ar iesniegumu klātienē, iedzīvotājam, kurš savā vietā deleģē citu cilvēku, jāuzrāda sava pase vai personas apliecība (eID). Sūtot iesniegumu pa pastu, iesniegumam jāpievieno arī notariāli apstiprināta pilnvara, kurā apliecināts, ka iesniegumā norādītā persona tiek pilnvarota medicīnas datu aplūkošanai E-veselības portālā. 

 

Deleģētā  persona E-veselības portālā varēs:

 

  • apskatīt un izdrukāt Jūsu medicīnas datus (e-receptes, e-darbnespējas lapas, e-nosūtījumus, pārskatus par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu, epikrīzes, vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultātus u.c. datus;​
  • apskatīt informāciju par Jūsu ģimenes ārstu;​
  • apskatīt informāciju par Jums izsniegto Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un Jūsu vietā iesniegt pieteikumu jaunas EVAK kartes saņemšanai;​
  • apskatīt Jūsu veselības pamatdatus (diagnozes, alerģijas, brīdinājumus, operācijas u.c.), ja šādus datus par Jums E-veselības sistēmā ievadījis ģimenes ārsts;​
  • ievadīt Jūsu kontaktinformāciju E-veselības portālā, tajā skaitā norādot kontaktpersonu saziņai neatliekamos gadījumos;​
  • ·nosūtīt darba devējam (vai citai personai) informāciju par Jums atvērtu/noslēgtu darbnespējas lapu;​
  • apskatīt Jūsu E-veselības profila auditācijas pierakstus (personas, kuras skatījušas Jūsu E-veselības datus).​
  • Jūsu vietā aptiekā iegādāties ārsta izrakstītās e-receptes zāles, neuzrādot e-receptes ID numuru (deleģētajai personai aptiekā būs jānosauc tikai Jūsu vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments);

 

Kā noteikt pilnīgu vai daļēju aizliegumu saviem E-veselības sistēmā pieejamajiem datiem?

 

Ja Jūs citam cilvēkam esat deleģējis tiesības piekļūt saviem medicīniskajiem datiem E-veselības portālā, Jūs vienlaikus varat uzlikt arī ierobežojumu konkrētam cilvēkam piekļūt noteiktiem Jūsu datiem E-veselības sistēmā, piemēram, aizliegt piekļūt ārsta izsniegtajam e-nosūtījumam utml. Ir iespējams uzstādīt arī pilnīgu aizliegumu. Tādā gadījumā persona nevarēs ne apskatīt, ne veikt citas darbības ar Jūsu datiem E-veselības portālā.

 

 

Ierobežojuma noteikšana:

 

  • Lai pilnībā liegtu piekļuvi saviem datiem, Jums jāautorizējas E-veselības portālā un sadaļā “Personas dati” jāatzīmē “Kartes pilnais aizliegums”, norādot, kuram cilvēkam (ārstam vai deleģētajam cilvēkam) vēlaties liegt pieeju apskatīt datus. Liedzot ārstniecības personām pieeju saviem medicīniskajiem datiem, pacientam jāapzinās risks, ko informācijas neesamība var radīt ārstniecības procesam.​​
  • Lai daļēji liegtu piekļuvi saviem datiem, Jums jāautorizējas E-veselības portālā un sadaļā “Pacientu karte” – “Veselības pamatdati” vai “Medicīniskie dokumenti” jāatzīmē aizliegums pie informācijas, kuru vēlaties aizliegt apskatīt.

​​

Būtiski, ka noteikt piekļuvi veselības pamatdatiem vai medicīniskajiem dokumentiem iespējams tikai tad, kad ārstniecības persona ir ievadījusi šo informāciju pacienta E-veselības profilā.