Skip Navigation LinksSākums > Jaunumi > Iedzīvotājiem

Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana

20.11.2018.
2019. gada 17. janvārī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2019. gada 1. jūlijam atlikt valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšanu divos "grozos". Tas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam ārstniecības iestādes nepārbaudīs pacientu apdrošināšanas statusus un turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā. Tādējādi jāņem vērā, ka iedzīvotājam, lai viņš no 1. jūlija varētu saņemt pilno medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam – atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas jāveic par 2018. gadu 51,60 eiro apmērā un par 2019. gadu 154,80 eiro apmērā.

Sākot no 1. septembra, iedzīvotāji, kuri nav legālie darba ņēmēji (un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā) vai neatbilst kādai no valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno “grozu”.  Valsts kases norēķinu konts: LV19TREL1060001239600 (Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22).

Veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs 2018. gadā ir 51,60 eiro jeb 1 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra, bet 2019. gadā 154, 80 eiro jeb 3 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra. 


 

Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev ērtā veidā – veselības apdrošināšanas iemaksu par 2019. gadu var veikt vienlaicīgi ar maksājumu par 2018. gadu vai arī atsevišķi. Veicot abas apdrošināšanas iemaksas vienlaicīgi, kopā ir jāmaksā 206,40 eiro. 

 


Veselības apdrošināšanas iemaksas iespējams veikt, veicot pārskaitījumu internetbankā, klātienē bankā vai pasta nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas maksājuma karti kādā no NVD teritoriālajām nodaļām (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē) vai NVD Klientu apkalpošanas centrā (Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, 3. stāvā).

Veicot internetbankā iemaksu par sevi, ir jānorāda:

  • savs personas kods;
  • gads/-i, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;
  • kods “VAI” (saīsinājums no “Valts apdrošināšanas iemaksa”).

Piemērs, maksājot par 1 gadu: 123456-78901, 2018VAI
Piemērs, maksājot par 2 gadiem:  123456-78901, 2018, 2019, VAIVeicot internetbankā iemaksu par citu cilvēku, ir jānorāda:

  • cilvēka par kuru tiek veiktas iemaksas vārds, uzvārds un personas kods;
  • gads/-i, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;
  • kods "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

 

Piemērs, maksājot par 1 gadu: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, VAI

Piemērs, maksājot par 2 gadiem: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, 2019, VAI

Lai NVD speciālisti nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar iedzīvotāju, precizējot ar veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanu saistīto informāciju (piemēram, ja būs radušās grūtības maksājuma mērķī norādītās informācijas identificēšanā), iedzīvotāji tiek aicināti norādīt savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) NVD interneta vietnes sadaļā “Apdrošināšanas iemaksu veikšana” esošajā kontaktformā. 

Jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 vai iepazīties ar NVD interneta vietnes sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana” esošo informāciju.