Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Digitālais Covid-19 sertifikāts

27.05.2021.
Plānots, ka Latvijas Republikā digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietnes darbība tiks uzsākta 2021. gada 1. jūnijā. Tā nodrošinās personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifikātiem, kā arī nodrošinās iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus. Savukārt no 2021. gada jūnija vidus plānots nodrošināt īpaši izstrādātu mobilo aplikāciju "Covid-19 Verify" sertifikātu skenēšanai, kas ir ērtāk lietojama viedierīcēs.

Infografika


Jautājumi un atbildes par digitālo Covid-19 sertifikātuKas ir digitālais Covid-19 sertifikāts?

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

  • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
  • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem. 
  • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.  Kā apliecināt, ka tas ir mans sertifikāts?

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.

Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks.

QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.Kādā valodā ir digitālais Covid-19 sertifikāts?

Digitālais Covid-19 sertifikāts satur informāciju latviešu un angļu valodā.Kā apskatīt savu sertifikātu?

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

  1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
  2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
  3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).Kā izdrukāt savu sertifikātu?

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

  1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
  2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
  3. Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
  4. Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.Vai sertifikātu izmanto Latvijas teritorijā?

Digitālo Covid-19 sertifikātu var izmantot Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai, ja rodas tāda nepieciešamība vai valstī tiek noteikti atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19.Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs citā ES valstī?

Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī.

No 2021. gada 15. jūnija to nodrošinās integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju. Vārtejā tiks veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem , lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.

 Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja personas kodu u.c.).
Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs ārpus ES?

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Savienības rekomendācijām. Sertifikātā ietverto QR kodu ir iespējams nolasīt ar jebkuru QR koda nolasīšanas aplikāciju. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.
Vai Latvijā atpazīs citā ES valstī izsniegtu sertifikātu?

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiks verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā būs ietverts QR kods, tas tiks noskenēts un verificēts.