Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

“Jaunā ģimenes ārste iegūs labi sakārtotu praksi.” Rīgā pirmā nodotā/pārņemtā ģimenes ārsta prakse ESF projektā

03.02.2022.
Rīgā pirmo reizi jaunajam speciālistam nodota ģimenes ārsta prakse Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības personu piesaiste Rīgā” ietvaros. Šī ir pirmā ģimenes ārsta prakses pārņemšana Rīgā, Veselības ministrijai īstenojot pasākumus ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai, kam pieejams arī ES fondu finansējums, kas ļauj finansiāli atbalstīt abus ārstus. Līdzīgs projekts tiek īstenots arī Latvijas reģionos.

“Jaunā ārste saņems aprūpē ģimenes jau trīs paaudzēs. Praksē laika gaitā ir izkoptas savstarpējās attiecības, kas balstās uz abpusēju – ārsta un pacienta cieņu,” saka daktere Aija Ķirkuma, kura profesijā strādājusi vairāk nekā 45 gadus. Prakses nodošanas process notiek pakāpeniski. “Katru dienu es nododu jaunajai ārstei kādu no funkcijām. Kabinetā iekārtojām papildu darba vietu un strādājam nepārtrauktā kontaktā. Pacientiem patīk, ka iepazīstinu viņus ar savu pēcteci un pastāstu, ka prakses darbība turpināsies iepriekšējā kārtībā, un no 8. marta darbu praksē patstāvīgi veiks daktere Ilze Šmaukstele. Diskutējam par pacientu ģimeņu veselības problēmām un dzīvesveidu.” Lasiet vairāk par abu ārstu pieredzi prakses nodošanas procesā šeit: “Jaunā ģimenes ārste iegūs labi sakārtotu praksi.” Rīgā pirmā nodotā ĢĀ prakse ESF projekta ietvaros | talakizglitiba.lv


Lai saņemtu ES fondu atbalstu, ģimenes ārstiem Rīgā izvirzīti nosacījumi:

  • ģimenes ārsts, kas nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu, savukārt ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, nav pensijas vecumā;
  • ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, no 2020.gada 12.marta līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē Latvijā, izņemot gadījumus, ja viņš aizvietojis prombūtnē esošu ģimenes ārstu;
  • abiem ārstiem ir derīgs sertifikāts ģimenes ārsta specialitātē;
  • ģimenes ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu un informējuši par to Nacionālo veselības dienestu.


Finanšu atbalstu pensijas vecuma ģimenes ārstam izmaksā par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu jaunajam speciālistam. Prakses nodošanas periodam jāilgst 3 mēnešus. Nosacījumi paredz, ka kompensācija ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi,  ir 50% no vidējās iepriekšējo 12 mēnešu periodā Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārsta praksei samaksātās ikmēneša summas par trim mēnešiem.


Lai nodotu/pārņemtu praksi ESF projekta ietvaros, ģimenes ārstiem Veselības ministrijā jāiesniedz:

  1. ģimenes ārstu abpusēji aizpildīts pieteikums, kas pieejams mājas lapā talakizglitiba.lv,
  2. Nacionālā veselības dienesta izsniegta izziņa,
  3. De minimis veidlapa prakses pārņēmējam no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas.


Jau ziņots, ka Veselības ministrijas īstenotā projekta Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā" mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti, kā arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.


Uz naudas kompensācijām projektā var pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādā stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārstu palīgi, kas strādā NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā. Uz naudas kompensāciju ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai var pretendēt ģimenes ārsta prakse Rīgā – pensijas vecuma ģimenes ārsts, kas nodod praksi, un jaunais speciālists, kas to pārņem. Pretendentu atlases periods plānots līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro. Plānots, ka projekta ietvaros tiks piesaistītas un atbalstu saņems 270 ārstniecības personas. 


Plašāka informācija un kontakti:  Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā | talakizglitiba.lv