Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Uzsāk pakalpojumu sniedzēju atlasi paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumiem mājās

28.07.2023.
Lai jau sākot ar šā gada rudeni teju 3000 pacientu varētu saņemt valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājās, Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludinājis pakalpojuma “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” sniedzēju atlasi.

Savus pieteikumus līdz šā gada 17. augustam, atbilstoši pakalpojuma sniegšanas nolikuma prasībām, var iesniegt ārstniecības iestādes, kuras ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā un attiecībā uz sociālās komponentes nodrošināšanu - Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai ir piesaistījušas reģistrā esošu aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju. Ar pakalpojuma sniedzēju atlases kritērijiem var iepazīties NVD tīmekļvietnē publicētajā nolikumā par “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2023. gada 1. oktobra”.Saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas nolikumu, sākot ar 2023. gada 1. oktobri pacienta dzīvesvietā paliatīvās aprūpes mobilai komandai būs jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumi, kuros ietverti sertificēta paliatīvās aprūpes ārsta vai internista, vai ģimenes ārsta vai neatliekamās medicīnas ārsta, vai geriatra, vai anesteziologa-reanimatologa vizītes, attālinātas konsultācijas, ārsta palīga un/vai māsas sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi un sertificētu funkcionālo speciālistu – fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista pakalpojumi. Savukārt pakalpojuma sociālo komponenti – sociālo aprūpi, psihosociālo atbalstu un tehniskos palīglīdzekļus nodrošinās sākot ar 2024. gada 1. janvāri.Pakalpojumu varēs saņemt pacienti (izņemot jauniešus līdz 24 gada vecumam, kuri ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pakalpojumus), kuriem ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsilija lēmums par paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā nepieciešamību, kā arī konsilija lēmumā prognozēta personas dzīvildze ir līdz sešiem mēnešiem.Jau vēstīts, ka valsts apmaksāts paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums pacienta dzīvesvietā visā Latvijas teritorijā tiek ieviests ar mērķi nodrošināt visaptverošu, uz pacientu centrētu paliatīvo aprūpi, kas neatkarīgi no iedzīvotāju sociālekonomiskā stāvokļa nodrošina pacienta vajadzībām atbilstošus, savlaicīgu, kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieejamu integrētu paliatīvo aprūpi un atbalstu, tai skaitā psihoemocionālo atbalstu dzīves nogalē gan pacientiem ar neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, gan viņu tuviniekiem. Šāda pieeja paliatīvajā aprūpē veiksmīgi īstenota pilotprojektā Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.