Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu centrā pacients, digitālie risinājumi un efektīvāka veselības aprūpes resursu izmantošana

21.06.2024.
Noslēdzies Nacionālā veselības dienesta (NVD) projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” trešais posms, kurā divu dienu garumā īpašā EXPO pasākumā ārstniecības iestādes, universitātes un uzņēmumi prezentēja savus veselības aprūpes pakalpojumu modeļus, kurus potenciāli nākotnē varētu iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. To centrā – pacients un viņa pieredzes uzlabošana, mērķēta un vēl drošāka ārstēšana, efektīvāka veselības aprūpes resursu izmantošana un digitālo risinājumu, tostarp mākslīgā intelekta rīku, izmantošana dažādu procesu uzlabošanai.

Atklājot EXPO pasākumu, veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra: “Esmu pārliecināts, ka šādi projekti un inovatīvas idejas ir liels ieguldījums mūsu veselības aprūpē, kurai ir nepieciešams attīstīties un iet kopsolī ar pacientu vajadzībām un kopējo veselības jomas attīstību, tostarp tehnoloģijām. Vēlos pateikties gan Nacionālajam veselības dienestam par šo projektu un ieguldīto darbu, gan arī ikvienam pilotprojektu autoram un komandām, kas šajā procesā ir iesaistītas. Es ticu, ka kopīgi mēs sasniegsim augstus rezultātus un veicināsim ikviena Latvijas iedzīvotāja iespējas saņemt kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, vienlaikus padarot efektīvāku visu mūsu darbu.”


Līdz jūnija beigām visus prezentētos pilotprojektus vērtēs arī neatkarīgi eksperti – sabiedrības pārstāvji, kuru vērtējums ietekmēs katra pilotprojekta pozīciju kopvērtējumā. Pilotprojekti, kas vērtēšanā būs ieguvuši visvairāk punktus, tiks virzīti finansējuma saņemšanai, lai uzsāktu to dzīvotspējas pārbaudi praksē. Savukārt nākotnē pilotprojektus, kas būs pierādījuši savu efektivitāti un nozīmīgumu testēšanas posmā, plānots iekļaut valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozā.“Nozarē ir profesionāļu kopa, kam rūp, lai Latvijas veselības aprūpe ir noturīga un konkurētspējīga. Es ticu, ka visām šajā projektā iesniegtajām idejām ir potenciāls. Pat, ja tās netiks testētas tieši šī projekta ietvaros, agrāk vai vēlāk tās tiks īstenotas, un tā ir šī projekta papildu pievienotā vērtība. Svarīgi, ka šie risinājumi atvieglos gan pacientu, gan ārstu ikdienu, gan arī uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanu,” 
pauž NVD direktors Āris Kasparāns.Veselības aprūpes pakalpojumu centrā – pacients un mērķēta veselības aprūpe
EXPO prezentētie pilotprojekti, kas ir saistīti ar jaunu, inovatīvu veselības aprūpes pakalpojumu, ārstniecības metožu ieviešanu vai esošo pakalpojumu efektivitātes palielināšanu, ir primāri mērķēti tieši uz pacientu ieguvumiem, piedāvājot iespējas ieviest jaunas, efektīvākas vai mazāk invazīvas ārstniecības metodes, kas ievērojami mazina dažādu saslimšanu izraisītās negatīvās sekas un uzlabo pacienta turpmākās dzīves kvalitāti.


Pilotprojektu risinājumi vērsti uz pacientiem, kas sirgst ar onkoloģiskām, sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, epilepsiju u.c. saslimšanām, kā arī efektīvāku rehabilitāciju. Piemēram, kardioloģijā tiek piedāvāts ieviest jaunu diagnostikas metodi, kas ļauj mazinvazīvā veidā un īsā laikā noteikt asinsvadu stāvokli un agrīni konstatēt infarkta vai insulta riskus. Izmantojot mazinvazīvu ķirurģisku pieeju ar epilepsiju sirgstošiem bērniem, kuriem nepalīdz medikamentoza ārstēšana, iespējams pilnībā novērst epilepsijas lēkmes. Onkoloģijā tiek piedāvāti vairāki risinājumi, tostarp agrīnas vēža diagnostikas metodes – ģenētiskais skrīnings. Tiek piedāvāts arī papildināt transplantācijas pakalpojumu klāstu, ieviešot aizkuņģa dziedzera beta šūnu transplantāciju Latvijā, bariatrijas operāciju pakalpojumu sniegšanu atbilstoši vērtībās balstītam pakalpojumam, kas nozīmē, ka apmaksa par pakalpojumu ir tieši saistīta ar pacienta sasniegtajiem rezultātiem, u.c. risinājumi.


Tāpat ļoti būtisku lomu ieņem izpētē un datu analīzē balstīta precīzi mērķēta un individualizēta pieeja ārstniecībā, kas ļauj daudz efektīvāk sasniegt veselības uzlabojumus un uzlabot dzīves kvalitāti. Šādu pieeju pilotprojektu autori piedāvā gan ar hroniskām sāpēm sirgstošu pacientu ārstēšanā, gan medikamentozā ārstēšanā, gan rehabilitācijā un citās jomās.


Mākslīgais intelekts un jauni digitālie risinājumi
EXPO pasākumā prezentēto pilotprojektu vidū nozīmīga loma nākotnes veselības aprūpes sistēmas attīstībā ir mākslīgajam intelektam un dažādiem digitāliem risinājumiem, tostarp platformu izveidei, kas veicinātu ne tikai datu apstrādes kvalitātes uzlabošanu un ātrumu, bet arī tiešā veidā nodrošinātu saikni ar pacientu un uzlabotu viņa veselības stāvokļa monitorēšanu.


Mākslīgā intelekta risinājumu pilotprojektu autori piedāvāja izmantot risinājumus vizīšu plānošanas uzlabošanai. Piemēram, lai mazinātu to gadījumu skaitu, kad pacienti neierodas uz plānoto vizīti. Kā arī dokumentu sagatavošanas un aprites uzlabošanai, mazinot mediķu patērēto laiku šiem mērķiem, lai to veltītu ārstniecībai un pacientu uzraudzībai.


Savukārt dažādi jauni digitālie rīki uzlabotu psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu pieejamību, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sasaisti, hronisko pacientu veselības aprūpi, rehabilitācijas pacientu ārstniecības procesa monitorēšanu un līdzestības veicināšanu dažādās jomās. Tāpat EXPO prezentētās idejas piedāvā izveidot digitālas sākotnējās diagnostikas metodes, lai efektīvāk noteiktu pacienta pakalpojumu saņemšanas ceļu un pacientu prioritizēšanu atbilstošiem pakalpojumiem.


Efektīvāka veselības aprūpes sistēma un resursu izmantošana
Ikviens no piedāvātajiem pilotprojektiem tiek plānots ar ilgtermiņa ieguvumu veselības aprūpes sistēmai. Sākot no efektīviem preventīviem risinājumiem, lai novērstu pacientu ar smagiem, ilgtermiņa veselības traucējumiem skaita palielināšanos, un beidzot ar sistēmu izveidi, kas uzlabotu pakalpojumu administrēšanu, izmaksu pārvaldību un monitorēšanu.


Tā piemēram, vienā no EXPO prezentētajiem pilotprojektiem plānots ieviest risinājumu, kas ļautu visām ārstniecības iestādēm līdz dziļai detalizācijai plānot izmaksas. Vienlaikus šis rīks valstiskā līmenī ļautu salīdzināt un analizēt izmaksas, lai padarītu efektīvāku līdzekļu novirzīšanu konkrētiem mērķiem. Paredzams, ka šāds rīks nākotnes perspektīvā varētu veidot aptuveni 10 - 15 % finanšu līdzekļu ietaupījumu un iespēju tos novirzīt citiem būtiskiem mērķiem.


Jau vēstīts, ka no 18. līdz 19. jūnijam Rīgā, īpašā EXPO pasākumā klātienē un tiešraidē noritēja labāko veselības aprūpes pakalpojumu modeļu pilotprojektu prezentēšana. Pasākumā tika prezentēti 33 pilotprojekti, kas piedalās NVD īstenotajā projektā “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija”. Šis pasākums ir projekta trešais jeb noslēdzošais atlases posms. No sākotnēji pirmajā atlases posmā iesniegtajiem 124 pilotprojektiem, publiskai vērtēšanai NVD izvirzīja 33 labākos pilotprojektus.


Pilotprojekti pārstāv teju visas veselības aprūpes jomas un informācija par tiem ir pieejama NVD tīmekļvietnē.


NVD projektu īsteno ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes “Veselība” 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” ietvaros. Tā īstenošanai paredzēti vairāk nekā 16 miljoni eiro no ES Atveseļošanas fonda.


Visa informācija par projekta norisi pieejama NVD tīmekļvietnē.


EXPO pasākuma tiešraides ieraksti ir pieejami NVD YouTube kanālā: https://www.youtube.com/@VMNVD/streams