Skip Navigation LinksSākums > Lietošanas noteikumi > Veselības aprūpes profesionāļiem

E-veselības sistēmas lietošanas noteikumi veselības aprūpes profesionāļiem

 1. Par veselības aprūpes profesionāli šo noteikumu kontekstā tiek uzskatīta Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētā ārstniecības iestādē strādājoša un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona vai Farmācijas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētā aptiekā strādājošs Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits vai farmaceita asistents.
 2. Tiesības piekļūt Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – E-veselības sistēma) portālam www.eveseliba.gov.lv ir ārstniecības iestādēm un aptiekām, kas ir noslēgušas līgumu par sadarbību E-veselības sistēmas izmantošanā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – līgums par sadarbību).
 3. Lai noslēgtu līgumu par sadarbību, nepieciešams lejupielādēt pieteikuma formu, to aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv
 4. Piekļuves tiesības veselības aprūpes profesionāļiem tiek veidotas līgumā noteiktajā kārtībā.
 5. E-veselības sistēmas darbību un veselības aprūpes profesionāļu tiesības un pienākumus darbībai E-veselības sistēmā regulē līguma par sadarbību nosacījumi, 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, Ārstniecības likums un Pacientu tiesību likums.
 6. Piekļūt E-veselības sistēmas portālam www.eveseliba.gov.lv iespējams, izmantojot jaunākās, darbam ar E-veselības sistēmu ieteicamās interneta pārlūkprogrammu versijas (Google Chrome, Mozilla Firefox un Opera (Eparaksta/eID kartes izmantošana uz Opera pārlūka netiek atbalstīta)).
 7. Veselības aprūpes profesionāļiem E-veselības sistēmas portālā pieejama publiskā daļa un autorizētā daļa “Veselības aprūpes profesionāļiem”.
 8. Autorizētā daļa “Veselības aprūpes profesionāļiem” E-veselības sistēmas portālā pieejama autentificētiem lietotājiem, kas autorizējušies E-veselības sistēmas portālā ar jebkuru no piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.
 9. Ārstniecības personas pienākums ir nepieļaut sava autentifikācijas līdzekļa datu izpaušanu trešajām personām un šo personu piekļuvi E-veselības sistēmā uzkrātajiem datiem.
 10. Uzkrātos personas datus E-veselības sistēmā aizsargā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
 11. E-veselības sistēmā dati tiek saņemti no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nacionālā veselības dienesta, Veselības inspekcijas un Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmām.
 12. Veselības aprūpes profesionālis nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret E-veselības sistēmas drošību, stabilitāti un ātrdarbību vai veikt citas pretlikumīgas darbības, izmantojot E-veselības sistēmu un E-veselības sistēmas portālu.
 13. Veselības aprūpes profesionālis ir atbildīgs par savas personīgās informācijas (e-pasta, telefona numura u. c.) aktualizēšanu, informācijas pareizību un autentiskumu E-veselības sistēmā.
 14. Veselības aprūpes profesionālis, uzsākot izmantot E-veselības sistēmas portālu, izprot un apliecina, ka nodrošinās līgumā par sadarbību noteiktās prasības personas datu aizsardzībai un sistēmā uzkrāto datu izmantošanu tikai un vienīgi ārstniecības mērķa sasniegšanai.
 15. Veselības aprūpes profesionālis, uzsākot izmantot E-veselības sistēmas portālu, apliecina, ka ir informēts, ka E-veselības sistēmā ir uzkrāta tikai tā informācija, kas ir ievadīta vai nosūtīta, un ir informēts, ka E-veselības sistēma var nesaturēt pilnīgu informāciju par pacientu.
 16. Veselības aprūpes profesionālis, uzsākot izmantot E-veselības sistēmas portālu, apliecina, ka ir informēts, ka, izmantojot E-veselības sistēmā iegūto informāciju pacienta ārstēšanā, uzņemas atbildību par pacientam nozīmēto ārstniecību.
 17. Veselības aprūpes profesionālis, uzsākot izmantot E-veselības sistēmas portālu, apliecina, ka ir parakstījis apliecinājumu “Apliecinājums par informācijas neizpaušanu un personas datu apstrādi”.
 18. Uzsākot lietot E-veselības sistēmas portālu, veselības aprūpes profesionāli piekrīt, ka E-veselības sistēma uzkrāj un izmanto sīkdatnes viņa ierīcē. Sīkdatnes palīdz uzturēt darba sesijas nepārtrauktību, sekmīgu funkcionalitātes izmantošanu un ļauj izvairīties no atkārtotas autentifikācijas katrā jaunajā lapā. Pēc darba sesijas beigšanas sīkdatnes tiek nodzēstas.
 19. Citējot vai atsaucoties uz E-veselības sistēmas portālā iegūto informāciju, jānorāda informācijas avots – www.eveseliba.gov.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
 20. Veselības aprūpes profesionālim ir tiesības un pienākums neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad tas ir atklājis neprecizitātes E-veselības sistēmā uzkrātajos datos, E-veselības sistēmas darbībā vai arī tam ir ieteikumi E-veselības sistēmas uzlabošanā, ziņot par to, zvanot uz veselības aprūpes profesionāļu atbalsta tālruni 67803301 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.
 21. Veselības aprūpes profesionālis, uzsākot lietot E-veselības sistēmas portālu, apliecina, ka ir iepazinies ar E-veselības sistēmas lietošanas noteikumiem.