Skip Navigation LinksSākums > Pakalpojumi > Pakalpojumi speciālistiem

Ārstniecības persona

Pacienta dati

Izvēlnē Pacienta dati ārstniecības persona pēc pacienta lūguma var:

 • norādīt pacienta kontaktinformāciju - tālruņa numuru, kontaktadresi, e-pastu
 • norādīt pacienta kontaktpersonas, lai, nepieciešamības gadījumā, ar tām varētu sazināties
 • apskatīt datus par pacienta ģimenes ārstu (vārdu, uzvārdu, ārstniecības iestādi, adresi un tālruņa Nr.)
 • apskatīt aktuālos un vēsturiskos datus par pacienta EVAK karti


Veselības pamatdati

Izvēlnē Veselības pamatdati ārstniecības persona var:

 • apskatīt aktuālāko informāciju par iedzīvotājam noteiktajām diagnozēm, alerģijām, regulāri lietojamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm
 • pievienot jaunus datus (diagnozes, alerģijas, regulāri lietojamos medikamentus, medicīniskās ierīces)


Medicīniskie dokumenti

Izvēlnē Medicīniskie dokumenti ārstniecības persona var:

 • apskatīt detalizētu informāciju par iedzīvotāja medicīniskajiem dokumentiem (NMPD izsaukumu kartēm, nosūtījumiem, rezultātiem, izrakstiem, vizuālās diagnostikas u.c. datiem)
 • pievienot jaunu medicīnisko dokumentu
 • uzlikt aizliegumu pacientam redzēt konkrētu medicīnisku dokumentu

 

E-recepte

Izvēlnē Receptes ārstniecības persona var:

 • izrakstīt parastās un valsts kompensējamo medikamentu e-receptes
 • apskatīt informāciju par visām izrakstītajām un izsniegtajām e-receptēm (receptes izrakstīšanas datums un derīguma termiņš, medikamenta nosaukums, deva, kompensācija, pacienta dati)
 • sekot līdzi pacienta ārstniecības procesam (pēc e-recepšu statusiem - izrakstīta, daļēji vai pilnībā izsniegta)


E-darbnespējas lapa

Izvēlnē Darbnespējas lapas ārstniecības persona var:

 • atvērt, pagarināt, slēgt un anulēt e-darbnespējas lapas A un/vai B
 • apskatīt informāciju par visām pacientiem izsniegtajām e-darbnespējas lapām


Nosūtījumi un rezultāti

Izvēlnē Nosūtījumi un rezultāti ārstniecības persona var:

 • izveidot e-nosūtījumus medicīnisko pakalpojumu saņemšanai un sekot līdzi pacienta ārstniecības procesam atbilstoši e-nosūtījumu statusiem (reģistrēts/izpildīts);
 • apskatīt e-nosūtījumam piesaistītos datus par ārstu sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, to rezultātiem. 


Vakcinācija

Izvēlnē Vakcinācijas dati ārstniecības persona var:

 • apskatīt pacienta profilaktiskās potēšanas pasi
 • apskatīt jau reģistrētos vakcinācijas faktus, vakcināciju izraisītās komplikācijas, kontrindikācijas vakcinācijai, pārslimotās infekcijas slimības, imūnglobulīna ievadīšanas un imūndeficīta datus, kā arī pārbaudes testu rezultātus
 • pievienot jaunus vakcinācijas faktus, vakcināciju izraisītās komplikācijas, kontrindikācijas vakcinācijai, pārslimotās infekcijas slimības, imūnglobulīna ievadīšanas un imūndeficīta datus, kā arī pārbaudes testu rezultātus
 • ieplānot iedzīvotāju vakcinācijas

Izvēlnē Vakcināciju pārskati ārstniecības persona var izveidot:

 • profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnāla pārskatus
 • iedzīvotāju vakcinācijas gada pārskatus
 • imunizācijas un vakcīnu pasūtījumu pārskatus


Pacientu reģistri

Izvēlnē Pacientu reģistri ārstniecības persona var apskatīt jau reģistrētas, kā arī pievienot jaunas kartes, šādos reģistros:

 • Cukura diabēta pacientu reģistrs
 • Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu pacientu reģistrs
 • Narkoloģisko pacientu reģistrs
 • Pacientu reģistrs pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
 • Tuberkulozes pacientu reģistrs
 • Onkoloģisko pacietu reģistrs
 • Arodslimību pacientu reģistrs
 • Pacientu reģistrs pacientam ar iedzimtām anomālijām
 • Multiplās sklerozes pacientu reģistrs


Pacientu reģistrācijas

Izvēlnē Pacientu reģistrācijas ģimenes ārsts var apskatīt aktuālos un vēsturiskos pacientu pieteikumus reģistrācijai pie ģimenes ārsta.


Plašāka informācija par funkcionalitātēm ir pieejama šeit.