Skip Navigation LinksSākums > Pakalpojumi > Iedzīvotājiem > E-veselības funkcionalitātes

Iedzīvotājs

Personas dati​

Izvēlnē Personas dati iedzīvotājs var:

 • norādīt savu kontaktinformāciju - tālruņa numuru, kontaktadresi, e-pastu
 • norādīt savas kontaktpersonas, lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības persona ar tām var sazināties
 • pievienot Tiesību deleģējumu, pilnvarojot citu personu piekļūt saviem veselības datiem
 • apskatīt Audita pierakstus (kurš un kad ir skatījies Jūsu personas sensitīvos datus)


Ģimenes ārsts un EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karte)


Izvēlnē Ģimenes ārsts un EVAK iedzīvotājs var:

 • apskatīt datus par savu ģimenes ārstu (vārdu, uzvārdu, ārstniecības iestādi, adresi un tālruņa Nr.
 • reģistrēties pie ģimenes ārsta
 • apskatīt aktuālos un vēsturiskos datus par EVAK karti
 • pieteikt jaunu EVAK karti


Pacienta karte


Izvēlnē Pacienta karte iedzīvotājs var apskatīt savus Veselības pamatdatus un Medicīniskos dokumentus.

 • Veselības pamatdatos pieejama aktuālākā informācija par visām iedzīvotājam noteiktajām diagnozēm, alerģijām, regulāri lietojamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm, ja tie ir pievienoti vai importēti E-veselības sistēmā
 • Medicīniskajos dokumentos pieejama detalizēta informācija par visiem iedzīvotāja medicīniskajiem dokumentiem (NMPD izsaukumu kartēm, nosūtījumiem, rezultātiem, izrakstiem, vizuālās diagnostikas u.c. datiem)


E-recepte

Izvēlnē Receptes iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām viņam izrakstītajām un izsniegtajām receptēm (medikamenta nosaukums, deva, receptes izrakstīšanas datums un derīguma  termiņš)

Infografika "Kā izmantot e-recepti?"E-darbnespējas lapa

Izvēlnē Darbnespējas lapas iedzīvotājs var apskatīt informāciju par viņam izsniegtajām  darbnespējas lapām (darbnespēju periodi, darbnespējas lapu statusi)

Infografika "Kā izmantot e-darbnespējas lapu?"Nosūtījumi un rezultāti

Izvēlnē Nosūtījumi un rezultāti iedzīvotājs var:
 • apskatīt datus par saviem nosūtījumiem uz ārstu konsultācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem
 • apskatīt datus par saviem konsultantu slēdzieniem un diagnostisko izmeklējumu rezultātiem.


Vakcinācija


Izvēlnē Vakcinācijas dati iedzīvotājs var:

 • pieteikties vakcinācijai vai atteikties no tās
 • apskatīt datus par Pārslimotajām infekcijas slimībām
 • apskatīt Vakcinācijas faktus
 • apskatīt detalizētu Profilaktiskās potēšanas karti un citus ar vakcināciju saistītus datus


E-konsultācija


Izvēlnē E-konsultācijas iedzīvotājs var pieteikt E-konsultācijas ārstiem.Plašāka informācija par funkcionalitātēm ir pieejama šeit