Skip Navigation LinksLietošanas noteikumi > Iedzīvotājiem

E-veselības sistēmas lietošanas noteikumi iedzīvotājiem

 1. Piekļūt Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – E-veselības sistēma) portālam www.eveseliba.gov.lv, iespējams, izmantojot jaunākās, darbam ar E-veselības sistēmu ieteicamās interneta pārlūkprogrammu versijas (Google Chrome, Mozilla Firefox un Opera (Eparaksta/eID kartes izmantošana uz Opera pārlūka netiek atbalstīta)).
 2. Iedzīvotājam E-veselības sistēmas portālā ir pieejama publiskā daļa un autorizētā daļa.
 3. Autorizētā daļa “Iedzīvotājiem” ir pieejama autentificētiem lietotājiem, kas autorizējušies E-veselības sistēmas portālā ar jebkuru no piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.
 4. E-veselības sistēmas portāla autorizētajā daļā iedzīvotājam ir pieejama informācija par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu E-veselības sistēmā uzkrātajiem veselības datiem. Iedzīvotājs ir atbildīgs par sev pieejamās informācijas, kas satur personas datus, saglabāšanu un neizpaušanu.
 5. Iedzīvotāja pienākums ir nepieļaut autentifikācijas datu izpaušanu trešajām personām un šo personu piekļuvi saviem vai savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu E-veselības sistēmā uzkrātajiem datiem.
 6. Iedzīvotājs ir atbildīgs par visām savām veiktajām darbībām E-veselības sistēmā un E-veselības sistēmas portālā.
 7. Uzsākot lietot E-veselības sistēmas portālu, iedzīvotājs piekrīt, ka E-veselības sistēma uzkrāj un izmanto sīkdatnes viņa ierīcē. Sīkdatnes palīdz uzturēt darba sesijas nepārtrauktību, sekmīgu funkcionalitātes izmantošanu un ļauj izvairīties no atkārtotas autentifikācijas katrā jaunajā lapā. Pēc darba sesijas beigšanas sīkdatnes tiek nodzēstas.
 8. Iedzīvotājs ir atbildīgs par savas personīgās informācijas aktualizēšanu, informācijas pareizību un autentiskumu, tajā skaitā informāciju par e-pastu, telefona numuru, tiesību deleģējumu u. c. informāciju.
 9. Pacienta veselības datus E-veselības sistēmā apstrādā saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, Ārstniecības likumu un Pacientu tiesību likumu.
 10. Uzkrātos personas datus E-veselības sistēmā aizsargā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
 11. E-veselības sistēmā dati tiek saņemti no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nacionālā veselības dienesta, Veselības inspekcijas un Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmām.
 12. Iedzīvotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret E-veselības sistēmas drošību, stabilitāti un ātrdarbību vai veikt citas pretlikumīgas darbības, izmantojot E-veselības sistēmu.
 13. Citējot vai atsaucoties uz E-veselības sistēmas portālā iegūto informāciju, jānorāda informācijas avots – www.eveseliba.gov.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
 14. Iedzīvotājam ir tiesības neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad tas ir atklājis neprecizitātes E-veselības sistēmā uzkrātajos datos, vai arī tam ir ieteikumi E-veselības sistēmas uzlabošanā, ziņot par to, zvanot uz iedzīvotāju atbalsta tālruni 67803300 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.
 15. Iedzīvotājs, uzsākot lietot E-veselības sistēmas portālu, apliecina, ka ir iepazinies ar E-veselības sistēmas lietošanas noteikumiem.